Boekenlijsten

De Educatieve Voorziening AMC/VUmc heeft boekenlijsten samengesteld voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs die te maken hebben met een zieke leerling.
Op deze boekenlijsten kunt u algemene informatie vinden over zieke leerlingen en specifieke informatie over ziektebeelden. Behalve boeken zijn ook relevante websites opgenomen.

Op weg naar het diploma

In de brochure 'Op weg naar het diploma' vindt u alle informatie rond ziek zijn en examens. Deze brochure is samengesteld door Ingrid de Jong (Educatieve Voorziening AMC/VUmc), met medewerking van het College voor Toetsen en Examens en de Inspectie van het onderwijs. U kunt de brochure hier downloaden (versie 2023).

Jaarverslag

Het jaarverslag 2022 is hier te downloaden.