Educatieve Voorziening AMC/VUmc

Like ons op Facebook!

Algemene informatie

Ieder academisch ziekenhuis heeft een Educatieve Voorziening waar een aantal consulenten werkzaam is. Zij kunnen behulpzaam zijn bij de onderwijsondersteuning van een zieke leerling. Ook ziekenhuismedewerkers en ouders kunnen de consulent benaderen.
Met toestemming van de ouders wordt contact onderhouden met de school. Tevens wordt verslag gedaan over de geboden onderwijsondersteuning aan de school.

Ondersteuning school

Ondersteuning leerling

Ondersteuning ouders

Consulenten onderwijs aan zieke leerlingen zijn gespecialiseerd in onderwijsbegeleiding aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs met een zieke leerling.

Bel ons als er vragen zijn over...


inhoud website © 2009 educatieve voorziening amc/vumc
ontwerp website © 2009
martijn kramer
illustraties © 2009 jolet leenhouts